Kommunikation, der gjorde borgerne positivt stemt for deltagelse

Hvordan får man folk til at stille op til TREFORs repræsentantskabsvalg? Og hvordan får man samtidig folk til at stemme?

Vi skabte kommunikation, der engagerede og involverede på flere niveauer. Med en to-trinskampagne i øjenhøjde fangede vi målgruppens opmærksomhed med en opfordring til at stille op. Vi stillede skarpt på vigtigheden af at stemme, og vi fastholdt interessen med genkendelig og moderne kommunikation på flere platforme.

Med massiv tilstedeværelse i lokalsamfundet sikrede vi både kandidater og flot valgdeltagelse. 22 % af de stemmeberettigede deltog i valget. Og TREFORs image som et moderne og ansvarligt forsyningsselskab fik et boost.