En sparekasse med perspektiv

Vi elsker, når vi bliver spurgt, om vi vil indgå i nyt samarbejde, og derfor sagde vi også JA TAK med det samme, da Frøs Sparekasse spurgte, om vi ville indgå i et samarbejde med henblik på at revitalisere deres brand. Frøs Sparekasse har været sparekasse i Syd- og Sønderjylland i mere end 140 år og har ambitioner om at være førende inden for deres område langt ud i fremtiden også. Frøs Sparekasse ville altså gerne have styrket deres markedsposition, bl.a. ved at forstærke deres måde at kommunikere på, så de reelt udlever det, de er. Til det formål skulle der bruges et nyt, markant udgangspunkt.

Nyt kommunikationsunivers med strategisk afsæt

For at afklare og forstærke Frøs Sparekasses eksistensberettigelse stillede vi, med udgangspunkt i en dybdegående analyse af muligheder såvel som udfordringer, skarpt på den unikke markedsposition og ydermere det store potentiale, som Frøs Sparekasse har. Kort sagt, vi fandt frem til sparekassens kernefortælling – deres how, why og what. Det strategiske afsæt blev kogt ned til én linje, nemlig #etgodtstedatvære, og siden hen foldet ud på en helt ny brandplatform, i form af et nyt kommunikationsunivers såvel som en ny grafisk identitet med fokus på rene linjer og forankring i lokalsamfundet. Det første store skridt var sparekassens navn, der blev ændret fra Frøs Herreds Sparekasse til det mere moderne – og mundrette – Frøs Sparekasse. En gammel sparekasse i en ny tid.